Partner

Partner
Partner
Partner
Partner

Partner

FORCE CRANE CO.,LTD.

รับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน     หลายอัตรา

1.ธุรการโครงการ                                                       

2.วิศวกรไฟฟ้า                                                              

3.เจ้าหน้าที่เขียนแบบ /Design                                                      

4.ช่างไฟฟ้า                                                                     

5.ช่างเชื่อม                                                                

6.สโตร์                                                             

7.พนักงานบัญชี                                                        

8.ช่างฝึกหัด                                                               

–          เพศ  หญิง/ชาย  อายุ  20 – 35 ปี

–          วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช. ปวส. ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

–          มีประสบการณ์ สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–          มีใบขับขี่ยานพาหนะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีสวัสดิการ

-เงินปรับประจำปี

-ชุดฟอร์ม

-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

-ประกันสังคม

-มีค่าล่วงเวลา

-ค่าครองชีพ

-เบี้ยขยัน

-เงินช่วยเหลือ   งานบวช , งานแต่ง , งานศพ

-ค่าของเยี่ยมคลอด

-ค่าออกไซค์งาน

-ค่านอกเวลา        

-ฯลฯ