Partner


FORCE CRANE CO.,LTD.

Activity

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม ที่ วี พี สตีล

การฝึกอบที่ เจ๊ส สตีล

WMI บางปลา

การฝึกอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น

จัดฝึกอบรมหลักสูตรปั้นจั่น ชนิดเหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูง และ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่  ชนิดอื่น โดยทีมงานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี