Partner

FORCE CRANE CO.,LTD.

เครนโอเวอร์เฮด คานคู่

Overhead Cranes (Double Girder) เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่

     มีความเหาะสมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักที่หนักมาก ซึ่งเหมาะสมกับน้ำหนักยกตั้งแต่ 5 ตัน ถึง 80 ตัน

ซึ่งควรมีความกว้างหน้าเครน (Span) ขนาด 10-35 เมตร เป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับเครนแบบคานคู่

สำหรับเครนเหนือศีรษะแบบคานคู่มีปริมาณการใช้รองลงมาจากเครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว เพราะส่วนใหญ่จะใช้ยกน้ำหนักที่มากจึงมีความเหมาะสมสำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

dfhdfh