Partner

FORCE CRANE CO.,LTD.

เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน

 

มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุงาน หรือ สินค้าเฉพาะพื้นที่รอบรัศมี ความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนของชุดเครน

รัศมีของวงแขนที่นิยมใช้กัน อยู่ที่ 180,270,360 องศา