Partner

FORCE CRANE CO.,LTD.

เครนสนามขาข้างเดียว คานเดี่ยว

 มีสองแบบ คือ แบบคานเดี่ยว และ แบบคานคู่

มีความเหมาะสมใช้บนพื้นที่กลางแจ้ง โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสาด้านข้าง-นอกตัวอาคารโรงงาน หรือ ใช้ติดตั้งในร่ม

โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสา ด้านข้าง-ใน ตัวอาคารโรงงาน หรือ ผู้ใช้งาน สามารถออกแบบเครนในโรงงานเป็น 2 ระบบได้อีกด้วย